Facebook PixelCo trzeba zrobić, żeby móc sprzedawać alkohol? - Cortez Alkohole
Cortez Alkohole
Czy jesteś już pełnoletni?
PRZESUŃ, ŻEBY POTWIERDZIĆ.

Co trzeba zrobić, żeby móc sprzedawać alkohol?

Sprzedaż alkoholu w Polsce przynosi bardzo duże zyski. Jeśli chcesz mieć w swoim asortymencie piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe i współpracować z Cortez, musisz najpierw uzyskać koncesję, czyli specjalne zezwolenie na sprzedawanie lub podawanie alkoholu. Jak wygląda procedura przyznawania koncesji i z jakimi wiąże się kosztami? Wyjaśniamy to w tym artykule.

Z tego artykułu dowiesz się o:

Koncesja na alkohol – czym jest i co grozi za jej brak?

Legalna sprzedaż alkoholu w Polsce wymaga stosowania się do przepisów prawa. Tę kwestię reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie ze wspomnianą ustawą prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 0,5% alkoholu wymaga posiadania koncesji, a jej brak może skutkować nałożeniem kary grzywny wynoszącej od 100 zł do nawet 1.080.000 złotych. 

Warto podkreślić, że sprzedaż alkoholu bez ważnego pozwolenia jest przestępstwem i może być ścigana z urzędu, na wniosek pokrzywdzonego lub z oskarżenia prywatnego.

Jeśli chcesz sprzedawać napoje alkoholowe w swoim sklepie lub restauracji, musisz również pamiętać, że koncesja nie jest przyznawana bezterminowo i można ją w każdym momencie stracić. Zezwolenie zostanie cofnięte, jeśli wystąpią następujące okoliczności:

 • sprzedaż alkoholu osobom nieletnim lub nietrzeźwym,
 • brak reakcji ze strony właściciela, gdy przed lokalem dojdzie do bójki lub awantury,
 • zakup napojów alkoholowych z niedozwolonych źródeł,
 • sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w ilości niezgodnej ze złożonym oświadczeniem,
 • zakończenie działalności gospodarczej lub zmiana charakteru prowadzonej działalności,
 • nieuiszczenie stosownej opłaty,
 • wygaśnięcie zezwolenia.

Pamiętaj: Gdy koncesja po prostu wygaśnie, możesz się o nią ubiegać ponownie. Jeśli jednak ją utracisz, nie będziesz mógł się o nią ubiegać, dopóki nie minie okres 3 lat (liczony od daty wystawienia koncesji).

Rodzaje koncesji i okres ich obowiązywania

Rodzaje koncesji i okres ich obowiązywania

W przypadku sklepów i stacji benzynowych koncesje są wydawane na minimum dwa lata. Lokale oferujące alkohol mogą się ubiegać o jeden z trzech rodzajów koncesji w zależności od swoich bieżących potrzeb i charakteru prowadzonej działalności. Każdy rodzaj dotyczy napojów o innej zawartości procentowej alkoholu

Koszt zezwolenia na sprzedaż piwa i innych alkoholi jest uzależniony od mocy danego trunku. Im większa będzie procentowa zawartość alkoholu w napoju, tym więcej zapłacisz za koncesję. Aby sprzedawać alkohol w swoim sklepie, musisz uzyskać zezwolenie na:

 • sprzedaż piwa i napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu,
 • sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Pamiętaj: Jeśli chcesz sprzedawać wszystkie dostępne na rynku rodzaje trunków, będziesz musiał się ubiegać o trzy koncesje równocześnie. 

Opłata za koncesję jest pobierana raz na rok i wynosi: 

 • 525 zł w przypadku sprzedaży piwa i napojów zawierających mniej niż 18% alkoholu;
 • 2100 zł w przypadku sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu. 

Podane opłaty są aktualne na rok 2023. Mogą wzrosnąć, jeśli sprzedaż alkoholu w danym lokalu przekroczy ustalony przez ustawodawcę roczny limit lub jeśli zmienią się przepisy prawne. 

Jak uzyskać koncesję na alkohol?

Jak uzyskać koncesję na alkohol?

Koncesję na sprzedaż alkoholu wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Aby uzyskać zezwolenie, musisz złożyć wniosek do odpowiedniego organu w miejscowości, w której będzie prowadzona sprzedaż. 

Koncesja jest wydawana dla konkretnego punktu w określonej lokalizacji. Dlatego, jeśli zarządzasz kilkoma sklepami, będziesz musiał ubiegać się o osobne zezwolenie na sprzedaż alkoholu dla każdego z nich. 

Co powinno się znaleźć we wniosku? Ten dokument musi zawierać następujące informacje:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedziby, wskazanie adresu i ewentualnych pełnomocników,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu sprzedaży,
 • numer NIP i KRS, jeśli przedsiębiorca go posiada,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych.

Gdy dostarczysz wniosek do urzędu, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych przygotuje opinię, w której oceni lokalizację punktu sprzedaży i sprawdzi prawdziwość zawartych we wniosku danych. 

Jeśli opinia będzie pozytywna, zostaniesz wezwany do uiszczenia opłaty, a następnie uzyskasz koncesję na alkohol.

Sklep z alkoholem we franczyzie – dlaczego warto

Sprzedaż alkoholu wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga dopełnienia wielu obowiązków prawnych. Jeśli chcesz otworzyć własny sklep, to warto rozważyć nawiązanie współpracy z franczyzodawcą, który ma wieloletnie doświadczenie w branży i oferuje swoim partnerom profesjonalne wsparcie. 

Franczyza to bezpieczny i niezwykle skuteczny model biznesowy, z którego chętnie korzystają zarówno początkujący przedsiębiorcy, jak i bardziej doświadczone osoby. 

Przeczytaj artykuł na temat: „Franczyza sklepu alkoholowego jako pomysł na biznes

Korzystne warunki współpracy i dostęp do kompleksowych szkoleń znajdziesz na przykład w ofercie firmy Cortez Polska. Jest to pierwsza niezależna sieć sklepów monopolowych w Polsce, która cieszy się dużym uznaniem wśród zadowolonych klientów z całego kraju.

Tagi: , ,